SCHO-KA-KOLA | heedebolcher | Extra | KitKat

63 Produkte gefunden.
  • Sortierung:
KitKat Chunky White 5er KitKat Chunky White 5er

Bewertungen (0)

1,99 € (1,00 €/ 100g)

ab 17 St. 1,79 € 17 St. = 30,43 € (0,90 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,21kg

0
KitKat Chunky White 5er + 1 gratis 240g KitKat Chunky White 5er + 1 gratis 240g

Bewertungen (0)

1,99 € (0,83 €/ 100g)

ab 17 St. 1,79 € 17 St. = 30,43 € (0,75 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,25kg

0
bald auf Lager KitKat Chunky Classic 5er 200g KitKat Chunky Classic 5er 200g

Bewertungen (1)

1,99 € (1,00 €/ 100g)

ab 17 St. 1,79 € 17 St. = 30,43 € (0,90 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,21kg

SCHO-KA-KOLA Zartbitter SCHO-KA-KOLA Zartbitter

Bewertungen (1)

2,09 € (2,09 €/ 100g)

ab 10 St. 1,99 € 10 St. = 19,90 € (1,99 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,14kg

0
SCHO-KA-KOLA Vollmilch SCHO-KA-KOLA Vollmilch

Bewertungen (1)

2,09 € (2,09 €/ 100g)

ab 10 St. 1,99 € 10 St. = 19,90 € (1,99 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,14kg

0
Extra Professional Mints Classic Mint 70er Extra Professional Mints Classic Mint 70er

Bewertungen (2)

1,89 € (2,45 €/ 100g)

ab 18 St. 1,49 € 18 St. = 26,82 € (1,94 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,10kg

0
bald auf Lager KitKat Pop Choc 140g KitKat Pop Choc 140g

Bewertungen (1)

1,79 € (1,28 €/ 100g)

ab 18 St. 1,49 € 18 St. = 26,82 € (1,06 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

KitKat White 41,5g KitKat White 41,5g

Bewertungen (0)

0,49 € (1,18 €/ 100g)

ab 48 St. 0,39 € 48 St. = 18,72 € (0,94 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,05kg

0
KitKat Ruby Cocoa Beans 41,5g KitKat Ruby Cocoa Beans 41,5g

Bewertungen (1)

1,29 € (3,11 €/ 100g)

ab 24 St. 0,99 € 24 St. = 23,76 € (2,39 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,05kg

0
bald auf Lager KitKat Green Tea 35g KitKat Green Tea 35g

Bewertungen (2)

2,69 € (7,69 €/ 100g)

ab 24 St. 2,49 € 24 St. = 59,76 € (7,11 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,05kg

Extra Professional Mints Waldfrucht 70er Extra Professional Mints Waldfrucht 70er

Bewertungen (0)

1,69 € (2,19 €/ 100g)

ab 18 St. 1,49 € 18 St. = 26,82 € (1,94 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,10kg

0
heedebolcher Stærke Gustav 1kg heedebolcher Stærke Gustav 1kg

Bewertungen (2)

4,99 € (4,99 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (4,59 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,08kg

0
Extra Professional Strong Mint 50er Extra Professional Strong Mint 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Extra Professional White Citrus 50er Extra Professional White Citrus 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Extra Professional White 10er Extra Professional White 10er

Bewertungen (0)

0,69 € (0,07 €/ Dragee)

ab 30 St. 0,59 € 30 St. = 17,70 € (0,06 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,02kg

0
Extra Professional White 50er Extra Professional White 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Extra Professional White Bubblemint 50er Extra Professional White Bubblemint 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Extra Professional White Bubblemint 10er Extra Professional White Bubblemint 10er

Bewertungen (0)

0,69 € (0,07 €/ Dragees)

ab 30 St. 0,59 € 30 St. = 17,70 € (0,06 €/ Dragees) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,02kg

0
Extra Blueberry 50er Extra Blueberry 50er

Bewertungen (0)

1,79 € (0,04 €/ Dragees)

ab 24 St. 1,49 € 24 St. = 35,76 € (0,03 €/ Dragees) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
bald auf Lager KitKat Classic Mini 13er KitKat Classic Mini 13er

Bewertungen (1)

2,49 € (1,15 €/ 100g)

ab 18 St. 2,29 € 18 St. = 41,22 € (1,06 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,23kg

Extra Professional Strong Mint 10er Extra Professional Strong Mint 10er

Bewertungen (1)

0,69 € (0,07 €/ Dragee)

ab 30 St. 0,59 € 30 St. = 17,70 € (0,06 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,02kg

0
Extra Professional White Citrus 10er Extra Professional White Citrus 10er

Bewertungen (0)

0,69 € (0,07 €/ Dragees)

ab 30 St. 0,59 € 30 St. = 17,70 € (0,06 €/ Dragees) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,02kg

0
Extra Peppermint 50er Extra Peppermint 50er

Bewertungen (0)

1,79 € (0,04 €/ Dragee)

ab 24 St. 1,49 € 24 St. = 35,76 € (0,03 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Extra Professional Apple 50er Extra Professional Apple 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
KitKat Singles 10er KitKat Singles 10er

Bewertungen (0)

1,99 € (1,31 €/ 100g)

ab 16 St. 1,79 € 16 St. = 28,64 € (1,18 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,20kg

0
KitKat Classic 24er KitKat Classic 24er

Bewertungen (0)

8,99 € (9,03 €/ 1kg)

ab 6 St. 8,49 € 6 St. = 50,94 € (8,52 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,12kg

0
KitKat Classic 5er + 1 gratis 249g KitKat Classic 5er + 1 gratis 249g

Bewertungen (0)

1,99 € (0,80 €/ 100g)

ab 16 St. 1,79 € 16 St. = 28,64 € (0,72 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,26kg

0
KitKat Classic 5er KitKat Classic 5er

Bewertungen (0)

1,99 € (0,96 €/ 100g)

ab 14 St. 1,79 € 14 St. = 25,06 € (0,86 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,22kg

0
KitKat Weihnachtsmann 85g KitKat Weihnachtsmann 85g

Bewertungen (0)

1,99 € (2,34 €/ 100g)

ab 48 St. 1,69 € 48 St. = 81,12 € (1,99 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,10kg

0
bald auf Lager heedebolcher Spejderhagl heedebolcher Spejderhagl

Bewertungen (1)

4,99 € (4,99 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (4,59 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,08kg

KitKat Chunky White 24er KitKat Chunky White 24er

Bewertungen (0)

9,99 € (10,41 €/ 1kg)

ab 6 St. 9,69 € 6 St. = 58,14 € (10,09 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,10kg

0
KitKat Chunky Classic 24×40g KitKat Chunky Classic 24×40g

Bewertungen (0)

9,99 € (10,41 €/ 1kg)

ab 6 St. 9,69 € 6 St. = 58,14 € (10,09 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,08kg

0
Extra Professional White Strawberry 50er Extra Professional White Strawberry 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragee)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragee) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
bald auf Lager KitKat Classic Mini 150er KitKat Classic Mini 150er

Bewertungen (0)

25,99 € (10,40 €/ 1kg)

ab 5 St. 24,99 € 5 St. = 124,95 € (10,00 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 2,80kg

heedebolcher Hot Mix heedebolcher Hot Mix

Bewertungen (3)

4,99 € (4,99 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (4,59 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,09kg

0
bald auf Lager KitKat Chunky Peanut Butter 4er KitKat Chunky Peanut Butter 4er

Bewertungen (0)

1,99 € (1,18 €/ 100g)

ab 17 St. 1,79 € 17 St. = 30,43 € (1,07 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,18kg

heedebolcher Dame Skrå heedebolcher Dame Skrå

Bewertungen (0)

4,99 € (5,54 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (5,10 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,98kg

0
KitKat Mini-Weihnachtsmänner 3x20g KitKat Mini-Weihnachtsmänner 3x20g

Bewertungen (0)

1,99 € (3,32 €/ 100g)

ab 40 St. 1,69 € 40 St. = 67,60 € (2,82 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,08kg

0
KitKat Classic Big Break 83g KitKat Classic Big Break 83g

Bewertungen (0)

0,89 € (1,07 €/ 100g)

ab 24 St. 0,75 € 24 St. = 18,00 € (0,90 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
KitKat Eisbär 85g KitKat Eisbär 85g

Bewertungen (0)

1,99 € (2,34 €/ 100g)

ab 48 St. 1,69 € 48 St. = 81,12 € (1,99 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,10kg

0
heedebolcher Café Mix heedebolcher Café Mix

Bewertungen (0)

4,99 € (5,54 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (5,10 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,97kg

0
KitKat Chunky Peanut Butter 24er KitKat Chunky Peanut Butter 24er

Bewertungen (0)

9,99 € (9,91 €/ 1kg)

ab 6 St. 9,69 € 6 St. = 58,14 € (9,61 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,12kg

0
Lieferbar ab 17.11.2018 KitKat Bites Peanut Butter 104g KitKat Bites Peanut Butter 104g

Bewertungen (0)

1,79 € (1,72 €/ 100g)

ab 10 St. 1,59 € 10 St. = 15,90 € (1,53 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,12kg

KitKat Dark Mint 9x2er KitKat Dark Mint 9x2er

Bewertungen (0)

3,49 € (1,87 €/ 100g)

ab 26 St. 2,99 € 26 St. = 77,74 € (1,60 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,20kg

0
bald auf Lager KitKat Cookies & Cream 9x2er KitKat Cookies & Cream 9x2er

Bewertungen (0)

3,49 € (1,87 €/ 100g)

ab 26 St. 2,99 € 26 St. = 77,74 € (1,60 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,20kg

bald auf Lager KitKat Orange 9x2er KitKat Orange 9x2er

Bewertungen (0)

3,49 € (1,87 €/ 100g)

ab 26 St. 2,99 € 26 St. = 77,74 € (1,60 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,20kg

KitKat Geschenkanhänger 32g KitKat Geschenkanhänger 32g

Bewertungen (0)

1,99 € (6,22 €/ 100g)

ab 48 St. 1,69 € 48 St. = 81,12 € (5,28 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,04kg

0
heedebolcher Rustne Lakridsrør heedebolcher Rustne Lakridsrør

Bewertungen (0)

4,99 € (6,65 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (6,12 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,82kg

0
Lieferbar ab 10.12.2018 KitKat Mini Strawberry 135g KitKat Mini Strawberry 135g

Bewertungen (0)

7,49 € (5,55 €/ 100g)

ab 12 St. 6,99 € 12 St. = 83,88 € (5,18 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

Lieferbar ab 17.11.2018 KitKat Bites 104g KitKat Bites 104g

Bewertungen (0)

1,79 € (1,72 €/ 100g)

ab 10 St. 1,59 € 10 St. = 15,90 € (1,53 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,12kg

bald auf Lager KitKat Mocha 9x2er KitKat Mocha 9x2er

Bewertungen (0)

3,49 € (1,87 €/ 100g)

ab 26 St. 2,99 € 26 St. = 77,74 € (1,60 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,20kg

bald auf Lager KitKat Senses Mixed Box 12er KitKat Senses Mixed Box 12er

Bewertungen (0)

3,29 € (2,74 €/ 100g)

ab 8 St. 2,99 € 8 St. = 23,92 € (2,49 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

bald auf Lager KitKat Senses Salted Caramel Box 12er KitKat Senses Salted Caramel Box 12er

Bewertungen (0)

3,29 € (2,74 €/ 100g)

ab 8 St. 2,99 € 8 St. = 23,92 € (2,49 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

bald auf Lager KitKat Mini Dark Chocolate 146g KitKat Mini Dark Chocolate 146g

Bewertungen (0)

7,49 € (5,13 €/ 100g)

ab 12 St. 6,99 € 12 St. = 83,88 € (4,79 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,16kg

KitKat Senses Double Chocolate Box 12er KitKat Senses Double Chocolate Box 12er

Bewertungen (0)

3,29 € (2,74 €/ 100g)

ab 8 St. 2,99 € 8 St. = 23,92 € (2,49 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

0
KitKat Senses Hazelnut Box 12er KitKat Senses Hazelnut Box 12er

Bewertungen (0)

3,29 € (2,74 €/ 100g)

ab 8 St. 2,99 € 8 St. = 23,92 € (2,49 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,15kg

0
Extra Professional Spearmint 50er Extra Professional Spearmint 50er

Bewertungen (0)

2,69 € (0,05 €/ Dragees)

ab 24 St. 2,29 € 24 St. = 54,96 € (0,05 €/ Dragees) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,09kg

0
Heedebolcher Jungle Skra Dose 900g Heedebolcher Jungle Skra Dose 900g

Bewertungen (0)

4,99 € (5,54 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (5,10 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,97kg

0
Heedebolcher Bolche Mix Heedebolcher Bolche Mix

Bewertungen (0)

4,99 € (4,99 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (4,59 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,08kg

0
heedebolcher Chokoladefyldte heedebolcher Chokoladefyldte

Bewertungen (0)

4,99 € (5,54 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (5,10 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,98kg

0
  KitKat Chunky Salted Caramel Fudge 24x42g KitKat Chunky Salted Caramel Fudge 24x42g

Bewertungen (0)

9,99 € (9,91 €/ 1kg)

ab 6 St. 9,69 € 6 St. = 58,14 € (9,61 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 1,20kg

0
Heedebolcher Fyldte Ekstra Heedebolcher Fyldte Ekstra

Bewertungen (0)

4,99 € (5,54 €/ 1kg)

ab 12 St. 4,59 € 12 St. = 55,08 € (5,10 €/ 1kg) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,98kg

0
bald auf Lager KitKat Bites White Chocolate 104g KitKat Bites White Chocolate 104g

Bewertungen (0)

1,79 € (1,72 €/ 100g)

ab 10 St. 1,59 € 10 St. = 15,90 € (1,53 €/ 100g) Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandgewicht: 0,12kg

10% Gutschein sichern 

Jetzt zum kostenlosen Newsletter anmelden
und 10% Gutschein* sichern!

Die Teilnahme am Newsletter ist gratis und jederzeit kündbar! *Mindestbestellwert 40,- €